Thông báo về việc tổ chức chương trình vui tết xa nhà Quý tỵ cho sinh viên

Đánh giá:  / 0
DởHay 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              PHÒNG CÔNG TÁC HSSV                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 09/2013/CTHSSV-TB                                           TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

"V/V TỔ CHỨC VUI TẾT XA NHÀ QUÝ TỴ CHO SINH VIÊN "

Kính gởi : - Lãnh đạo các Khoa.

 - Lãnh đạo Trường TCCN Tôn Đức Thắng

- Giám đốc cơ sở Cà Mau

 - Trợ lý Công tác sinh viên

- Giảng viên chủ nhiệm.

Nhằm hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết và để tạo không khí vui tươi ấm cúng đón xuân Quý Tỵ 2013 cho các HSSV thuộc diện trên.

Phòng CTHSSV tổ chức chương trình " Vui Tết Xa Nhà" - Xuân Quý Tỵ 2013 như sau:

1.         Đối tượng : HSSV có hộ khẩu thường trú từ Bình Định trở ra Bắc và một vài trường hợp đặc biệt khác.

2.         Thời gian đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại phòng A.003 hoặc đăng ký với Trợ lý công tác sinh viên các khoa từ ngày 17/01/2013 đến hết ngày 28/01/2013.

3.          Thời gian tổ chức: dự kiến 18h00 ngày 07/02/2013 (tức 27 tết).

4.          Địa điểm : Sảnh A - Cơ sở Tân Phong.

            Đề nghị các đơn vị thông báo đến HSSV biết và đăng ký. Phòng CTHSSV không nhận đăng ký trễ hạn.

  Nơi nhận

- Như trên;                                                                                                                                        

TRƯỞNG PHÒNG

-LưuCTSV.                                                                                                                                       

(ĐÃ KÝ)


ThS.NGUYỄN VĂN BẮC