Đầu tiên gửi lời xin lỗi đến các bạn sinh viên đã bỏ thời gian xếp hàng chờ thì cả 2 ngày 22/3. Vì lý do nhà trường tổ chức thi Tiếng Anh Cambridge English nên mạng nhà trường chủ yếu hổ trợ cho cuộc thi này nên không thể thi Online được. Cho nên các bạn sinh viên có thể tham gia thì vào Ca 5 trong ngày 22/3 vào các phòng máy của lầu 6.
Và các ngày hôm sau thì BTC sẽ hủy luôn 1 số ca thi để đảm bảo cho việc thi của các bạn diễn ra suông sẻ.

1. Thời gian thi
* Ngày 23/3/2017
- Ca 2: A707 và A709
- Ca 5: Phòng máy lầu 5
* Ngày 24/3/2017
- Ca 3: Phòng A505 và A602 (bị hủy vì sự cố)
- Ca 4: Phòng A504, A505, A602 (bị hủy vì sự cố)
- Ca 5: Phòng máy lầu 5
2. Hình thức thi
- Các sinh viên tham gia cuộc thi vui lòng xem ca thi và phòng máy mà BCH Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng đã sắp xếp.
- Làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ http://www.anhsangsoiduong.vn
Lưu ý: các bạn sinh viên tham gia dự thi sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định.