Chào em,

Vào lúc 13h00 ngày 31/3/2017 Phòng CTHSSV đề nghị những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa có mặt tại Hội trường 6B để gặp mặt Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian đến tham dự. Rất vui được gặp em vào chiều nay.

Thân

Lưu ý: Thông báo này chỉ dành cho sinh viên tỉnh khánh Hòa