LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẠI HỌC KHÓA 18, 19, 20 VÀ CĐ KHÓA 11 NĂM HỌC 2017 – 2018 (Từ Ngày 7/8/2017 Đến 13/08/2017)

- Thời gian tập trung:

     + Ca sáng: tập trung 07h15

     + Ca chiều: tập trung 13h15

- Các bạn sinh viên đi theo đúng nhóm trong lịch:

     + Nhóm 1: gồm các sinh viên Khóa 20

     + Nhóm 2: gồm các sinh viên Khóa 19

     + Nhóm 3: gồm các sinh viên Khóa 18 và cao đẳng Khóa 11

***Lưu ý:

- Sinh viên chỉ mang giày thể thao hoặc giầy đế mềm và bằng.

- Không được mang thức ăn và nước uống vào nhà trong nhà thi đấu.

- Sinh viên chấp hành đúng nội quy tại nhà thi đấu.

- Sinh viên đến trễ hơn 15 phút so với thời gian diễn ra sẽ không được vào.

- Sinh viên đi theo đúng nhóm theo lịch sinh hoạt.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng!