- Thời gian tập trung:

        + Ca sáng: tập trung 07h15

        + Ca chiều: tập trung 13h15

- Các sinh viên đi theo các nhóm:

+ Nhóm 1: Tập trung sinh viên các Khoa QTKD, Điện - Điện tử, Khoa học xã hội nhân văn, Công nghệ thông tin, Môi trường Bảo hộ lao động, Mỹ thuật công nghiệp, Dược.

+ Nhóm 2: Tập trung Sinh viên các Khoa Kế toán, Khoa học thể thao, Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật công trình, Lao động công đoàn, Luật, Ngoại ngữ, Tài chính ngân hàng, Toán thống kê.

 

- Ghi chú:

 

Riêng đối với nội dung “Khám sức khỏe sinh viên” và “Nghi thức dâng hương”, sinh viên đi theo lịch và có mặt trước 15 phút thời gian tập trung:

 

+ Lần 1: Tập trung sinh viên các Khoa: Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công trình, Khoa học thể thao, Dược.

 

+ Lần 2: Tập trung sinh viên các Khoa: Điện – điện tử, Công nghệ thông tin, Môi trường và bảo hộ lao động, Toán thống kê.

 

+ Lần 3: Tập trung sinh viên các Khoa: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Mỹ thuật công nghiệp, Khoa học xã hội và nhân văn.

 

+ Lần 4: Tập trung sinh viên các Khoa: Khoa học ứng dụng, Ngoại ngữ, Luật, Lao động công đoàn.

 

***Lưu ý:

 

- Sinh viên chỉ mang giày thể thao hoặc giầy đế mềm và bằng.

 

- Không được mang thức ăn và nước uống vào nhà trong nhà thi đấu.

 

- Sinh viên chấp hành đúng nội quy tại nhà thi đấu.

 

- Sinh viên đến trễ hơn 15 phút so với thời gian diễn ra sẽ không được vào.

- Các sinh viên đi theo đúng nhóm theo lịch sinh hoạt.

 

Sinh viên vui lòng xem lịch chi tiết trong FILE ĐÍNH KÈM