Download file hướng dẫn:  TẠI ĐÂY

 

I.Một số điểm chú ý:

1.Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 12/9/2017 tại Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003). Buổi sáng: 09h00 đến 11h00; Buổi chiều: 15h00 đến 17h00.

2. Nộp hồ sơ:

- Khóa 21: Nộp đầy đủ hồ sơ theo từng đối tượng đối tượng thuộc mục I quy định.

- Các khóa còn lại đã được nhận tiền miễn giảm học phí các năm học trước:

+ Ở điểm A - Đối tượng được miễn học phí, số thứ tự 1 và 3: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003) để làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Số thứ tự 2 sinh viên nộp bổ sung 01 giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

Số thứ tự 4 sinh viên nộp bổ sung 02 giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (01 giấy để hưởng miễn giảm học phí; 01 giấy để hưởng hỗ trợ chi phí học tập). Nếu sinh viên đã hưởng hỗ trợ chi phí học tập tại địa phương thì không nộp hồ sơ để hưởng hỗ trợ chi phí học tập trường và ngược lại.

Số thứ tự 5 sinh viên nộp bổ sung bản photocopy sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng và Giấy xác nhận sinh viên đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của UBND cấp quận (huyện) (nếu có).

+ Ở điểm B - Đối tượng được giảm 70% học phí: Bản photocopy sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng và Giấy xác nhận sinh viên đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của UBND cấp quận (huyện) (nếu có).

    + Ở mục C - Đối tượng được giảm 50% học phí: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003) để làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Nếu các năm học trước sinh viên chưa nộp hồ sơ miễn giảm học phí thì phải nộp đầy đủ hồ sơ theo đối tượng thuộc mục I để hưởng miễn giảm học phí từ năm học 2017-2018.

 

II.Thực hiện giảm học phí cho anh, chị, em ruột đang cùng học tại trường theo đúng khung chương trình đào tạo. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị xét giảm học phí.

- Sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng.

(Thời gian nộp: vào đầu học kỳ 2/2017-2018, SV xem thông tin trên hệ thống thông tin sinh viên).

 

III. Học bổng Hội khuyến học: (Hội khuyến học sẽ xét từng trường hợp sau khi sinh viên nộp hồ sơ):

- Dành cho sinh viên thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, sinh viên mồ côi cha (mẹ) có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị xét học bổng Hội khuyến học (Sinh viên viết đơn và trình bày hoàn cảnh).

+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân phường (xã) cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định.

+ Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận.

* Thời gian nộp hồ sơ:

- Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 26/8/2017 tại Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003). Buổi sáng: 09h00 đến 11h00; Buổi chiều: 15h00 đến 17h00.

 

IV.Học bổng hỗ trợ cho con em cán bộ Công đoàn từ cấp Huyện trở lên đang học tập tại Trường. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị xét học bổng (Sinh viên viết đơn và trình bày).

- Bản photocopy sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng.

- Quyết định công nhận Ban chấp hành và chức vụ cán bộ Công đoàn.

* Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 12/9/2017 tại Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003). Buổi sáng: 09h00 đến 11h00; Buổi chiều: 15h00 đến 17h00.

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nếu sinh viên có thắc mắc, cần liên hệ Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003) để được hỗ trợ giải quyết.

Điện thoại: 028.377.55.054.