Tự hào là Sinh viên Tôn Đức Thắng

Lần đầu tiên, một trường đại học (ĐH) của Việt Nam được lọt vào tốp 200 ĐH phát triển bền vững của thế giới do Tổ chức xếp hạng ĐH thế giới về Phát triển bền vững - UI GreenMetric World University Rankings (gọi tắt là GreenMetric) đánh giá. Trong đó, rất nhiều tiêu chí như môi trường, cơ sở hạ tầng, năng lượng biến đổi khí hậu, hệ thống giao thông, nghiên cứu khoa học và đào tạo được xếp vào tốp 100 đến 150. (Xem tiếp..)

 

003

Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng thực hành trong phòng thí nghiệm.