Đào Thị Hồng Duyên – Top 20 Nữ sinh Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực kỹ thuật năm 2016
 
 Giải thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật” do Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Intel xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật. Sinh viên Đào Thị Hồng Duyên - Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Tôn Đức Thắng vinh dự được lựa chọn và vinh danh vào ngày 29/12/2016. (Xem tiếp..)

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng giải thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật” 
cho sinh viên Đào Thị Hồng Duyên