Thạc sĩ 68 tuổi và hành trình "Học là không tuổi" năm 2016

Bootstrap Example

Thạc sĩ Mai Anh Dũng đã trúng tuyển và theo học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học tại TDTU. Năm 2016, Thạc sĩ Dũng tốt nghiệp ở độ tuổi 68 và là Thạc sĩ lớn tuổi nhất tốt nghiệp từ TDTU.  Đây là gương sáng điển hình để chúng ta lần nữa tin rằng: “Sự học là không tuổi”.

G001

 

Nguồn: http://tdt.edu.vn/index.php/sinh-vien-tieu-bieu-menu/2181-n-tu-ng-thanh-tich-tieu-bi-u-sinh-vien-nam-2016